Tài nguyên

Liên kết Website

http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn/

Tin thời sự

Thư viện ảnh

Tra từ điển online


Tra theo từ điển:Hỗ trợ trực tuyến

 • (Dương Thế Vinh)
 • (Đặng Thị Trâm)
 • (Nguyễn Ngọc Hùng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Máy tính điện tử

  http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

  Điều tra ý kiến

  Bạn có nhận xét gì về website này
  Phong phú
  Rất đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu

  website chính thức

  http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hoàng Xuân Hãn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP E 12 – NH 2012 – 2013 - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tailieu.vn
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:23' 24-11-2012
  Dung lượng: 240.0 KB
  Số lượt tải: 1199
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

  Lesson 1: RELATIVE CLAUSE

  1. Mr Pike, _______ is our boss, has just come back from Paris.
  A. who B. whom C. which D. that
  2.That is the new teacher about _______ the students are talking.
  A. that B. who C. whose D. whom
  3. The scientist _______ invention was a success became famous.
  A. that B. whose C. Whom D. A & B
  4. The bicycle _______ I told you about is very mordern.
  A. who B. that C. whom D. whose
  5.He was the first man ______ came in.
  A. that B. who C. whom D. A & B
  6.This is the student _____ wrote this sentence.
  A. whom B. whose C. which D. that
  7.The table ______ leg was broken should be repaired.
  A.who B. whom C. which D. whose
  8.The land and the people _____ I have met are nice.
  A. who B. which C. that D. all are correct
  9.She is the smartest student _____ family is poor.
  A. that B. whose C. whom D.A & B
  10.She went with ____ she likes.
  A. Tom, that B. Tom whom C.Tom, whom D. Tom who
  11.I didn’t agrree with _____ the journey would take two weeks.
  A.Peter thought B. Peter, that thought
  C. Peter who thought D.Peter, who thought
  12.I know some people ______ you.
  A. who can help B. whose help
  C. whom help you D. helps
  13.It was the best novel ______ we had read.
  A. which B. that C. whom D. A & B
  14.This is the woman _________________ .
  A. who she helps me a lot C. that help me a lot
  B. whom helps me a lot D. who helps me a lot
  15.Dr Sales is a person ___________________.
  A. in whom I don’t have much confidence
  B.whom I don’t have much confidence him
  C. in that I don’t have much confidence
  D.whom I don’t have much confidence in him
  16.The man is my uncle. He is talking to Mr Brown.
  A. The man talks to Mr Brown is my uncle.
  B. The man is talking to Mr Brown is my uncle
  C. The man talking to Mr Brown is my uncle
  D. The man talked to Mr Brown is my uncle
  17.The girl living next to me is getting married.
  A. The girl that lives next to me is getting married
  B. The girl lives next to me is getting married
  C. The girl lives next to me gets married
  D. The girl is living next to me is getting married
  18.I spoke to the doctor. I met him at the hospital.
  A. I spoke to the doctor whom I met at the hospital
  B. I spoke to the doctor that I met at the hospital
  C. I spoke to the doctor I met at the hospital
  D. All are correct
  19.I like the story. Frank wrote it.
  A. I like the story whom Frank wrote
  B. I like the story which Frank wrote it
  C. I like the story Frank wrote
  D. I like the story that Frank wrote it
  20.She is the student. Her shirt was torn on the fence.
  A. She is the student whom shirt was torn on the fence
  B.She is the student whose shirt was torn on the fence
  C. She is the student that shirt was torn on the fence
  D. She is the student whose her shirt was torn on the fence
  21. Mr Brown, that teaches me English, is coming today.
  A B C D
  22. The artist that pictures we saw yesterday is also a concert pianist.
  A B C D
  23. I know the man whom you are talking about him at present.
  A B C D
  24.Every student who majors in English are ready to participate in the contest.
  A B C D
  25. The boy and the dog which you saw lived here in 1990.
   
  Gửi ý kiến